Avaleht/Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik/Vaimulike andmebaas/MELTSAAR/MILTROP Joann Samueli p

Vaimulike andmebaas

MELTSAAR/MILTROP Joann Samueli p

Joann Alfred Meltsaar/Miltrop oli  õigeusu vaimulik: diakon, preester, ülempreester, samuti perekonnaseisuametnik ja mitmete seltside liige. Ta sündis 15.08.1893 Tallinnas  Samuel Miltropi ja Elena/Leena Miltopi (sünd Tawetberg) peres, lõpetas Tallinna Tehnikumi 1907 ja Jaroslavli Lütseumi, hiljem Vaimuliku Seminari 1914. Joann Meltsaare pere: abikaasa Jevdokia Meltsaar (sünd Leinus), nende lapsed: Leida-Tamara Vaks (sünd Meltsaar) jt.

Ülempreester Joann Meltsaar/Miltrop uinus Tallinnas 23.05.1978 ja puhkab Tallinna Rahumäe  kalmistul.

Tema teenistuskäik preestrina:

Autasud:

Eluloolisi andmeid:

Joann Meltsaar oli ka misjonär (kaldus uniaatlusse), töötas õpetajana pühapäevakoolides Belogostitsas 1914-1916, Tonjas, Võpolsovos, Värskas ja Lutopäes 1927-1928, oli Värska valla perekonnaseisu ametnik 1926, Värska Rahvahariduse seltsi liige ja karskuseseltsi esimees, Pankjavitsa ja Värska perekonnaseisuametnik 1921-1933, nõukogude võimu  ajal töötas kooperatiivides majapidajana. Isa Joann vabastati ametist 1941, kuna pooldas EAÕK minemist Moskva patriarhaadi alluvusse.

Kasutatud allikad: