Vaimulike andmebaas

OSSIPOV Aleksander Aleksandri p

Aleksander Ossipov oli õigeusu vaimulik: diakon, preester, misjonär-preester, ülempreester, teoloog- magister, Moskva patriarhaadi alluvuses oleva EAÕK piiskopkonna nõukogu liige. Ta sündis  10.11.1911 Tallinnas kubermangusekretär Aleksander Ossipovi peres, lõpetas Tallinna Kesklinna Vene GümnaasiumiTartu Ülikooli usuteaduskonna 1935, tema dissertatsiooni  „Kristlik pastor püha Johannes Kuldsuu kirjelduse järgi“ juhendas üpr   Vassili Martinson.

Aleksander Ossipov uinus 25.10.1967 Leningradis, tema hauakoht on teadmata.

Tema teenistuskäik preestrina:

Tema muud tegevused:

Eluloolisi andmeid:

Aleksander Ossipov  teenis pärast sõda teenis lühikest aeg Molotovis (Permis), oli  seejärel  Leningradi Vaimuliku Akadeemia ja Vaimuliku Seminari inspektor 1946-1950, professor 1946-1959, rektori kohusetäitja 1948-1950. Ta oli väga erudeeritud ja hea kõnemees, loobus  perekonna tragöödia tõttu vaimuliku ametist ja asus tööle Leningradi religiooni ajaloo ja ateismi instituudi vanemteadurina, filosoofiateaduste kandidaat, agar ateismi propageerija, ateistlike artiklite ja raamatute autor, lõpetas oma elu enesetapuga. /Kaljukosk/.

Kasutatud allikad: