Vaimulike andmebaas

OSTROUMOV Anatoli Feodori p

Anatoli Ostroumov oli õigeusu vaimulik: diakon, preester, ülempreester, samuti pedagoog – usuõpetaja, ülevenemaalise vaimulike kongressi delegaat. Ta sündis 08.06.1861 Luga maakonnas Butkovos köster Feodor Ostroumovi peres, lõpetas Peterburi Vaimuliku Seminari 09.06.1883, töötas usuõpetajana Luga koolides ja Tartu Vene Gümnaasiumis, opteerus Eestisse 1919.

Ülempreester Anatoli Ostroumov uinus 24.10.1936 Tartus ja puhkab Tartu Uspenski kalmistul.

Tema teenistuskäik preestrina:

Autasud:

Kasutatud allikad:
  • “Õigeusu kirikutes (kogudustes) teeninud vaimulike nimekiri”. Tallinn, 1975. Koostaja August Kaljukosk. EAA.5437.1.64. Käsikiri. Rahvusarhiiv
  • “Eesti õigeusk X-XXI saj- entsüklopeediline teatmik”. Koostaja Vladimir Iljaševitš. Tallinn, 2014 (vene keeles); lk 252
  • David Papp. “Eesti Apostliku õigeusu vaimulikud – Biograafiline leksikon (16.-20.saj)”. EAA. 5410.1. 247-249. Käsikiri. Rahvusarhiiv
  • tema kohta Wikipedias.