Vaimulike andmebaas

POPOV Simeon Joanni p

Simeon Popov oli õigeusu vaimulik: diakon, preester, ülempreester, praost, samuti pedagoog – usuõpetaja. Ta sündis 01.01.1823 Pihkva kubermangus köster Joann Popovi  peres, lõpetas Pihva Vaimuliku Seminari 1845, oli I jrg lõpetaja.

Ülempreester Simeon Popov uinus 04.09.1909 ja puhkab Tallinna siselinna (Aleksandri) kalmistul – kultuurilooline haud.

Tema teenistuskäik preestrina:

Autasud:

Eluloolisi andmeid:

Simeon Popov oli  heade organisatoorsete võimetega – tõlk, ajakirja toimetaja, mitmete komiteede, seltside ja ühingute asutaja ja liige –Tallinna Punase Risti Komitee asutaja-liige alates  1887, Baltimaade Kristus-Päästja Õigeuskliku Vennaskonna Jõhvi osakonna liige, töötas Viljandis usuõpetajana 1858-1850, pühitses Penuja Kõikide Pühakute kiriku 28.09.1875, andis välja ajakirja “Jumalakartuse kool” /Kaljukosk/.

Kasutatud allikad:
  • “Õigeusu kirikutes (kogudustes) teeninud vaimulike nimekiri”. Tallinn, 1975. Koostaja August Kaljukosk. EAA.5437.1.64. Rahvusarhiiv
  • “Eesti õigeusk X-XXI saj- entsüklopeediline teatmik”. Koostaja Vladimir Iljaševitš. Tallinn, 2014 (vene keeles); lk 280-281
  • David Papp. “Eesti Apostliku õigeusu vaimulikud – Biograafiline leksikon (16.-20.saj)”. EAA. 5410.1. 247-249. Rahvusarhiiv
  • Karp Tiisik. “Tallinna Issanda Muutmise peakiriku ajalugu”. Tallinn, 1896 (vene keeles); lk 516
  • www.haudi.ee