Vaimulike andmebaas

RAAG Nikolai Kirilli p

Nikolai Raag oli eesti õigeusu vaimulik: köster-kooliõpetaja, diakon, preester, ülempreester, praost, samuti  maavanem, riigiametnik, EAÕK eksiilis Sinodi esimees ja au-esimees, EAÕK metropoliit Aleksandri  esindaja Maailma Kirikute Nõukogu juures. Ta sündis 18.12.1888  Pihkva maakonnas Staritsa vallas Skoblinos talupidaja Kirill Raagi peres, lõpetas Skoblino kihelkonnakooli 1904, sooritas vaimuliku kutseksami Riia Konsistooriumis 18.04.1911, oli Petseri praostkonna vaimulik-uurija 1922-1930, põgenes 1944 Saksamaale, 1948 Rootsi.

Ülempreester Nikolai Raag uinus 09.07.1983 Göteborgis ja puhkab Västeràsi kalmistul.

Tema teenistuskäik köster-kooliõpetajana:

Tema teenistuskäik preestrina:

Autasud:

Eluloolisi andmeid:

Nikolai Raagi pere: abikaasa Maria Raag (Timofejeva), nende lapsed: Agnia (Anita) (sünd 1915), Guri.

” Isa Nikolai põgenes Saksamaale 24.09.1944, töötas  pakkijana Revensburgis Otto Meieri kirjastuses 10.10.1944 – 19.03.1945, preestrina Revensburgis 19.03.1945, 1946 asus  elama Gaislingeni ja jätkas tööd EAÕK-s eksiilis, oli  Ameerika ja Prantsuse tsoonide abipraost 16.08.1946 ja metropoliit Aleksandri  esindaja Maailma kirikute Nõukogu juures 1946-1947,  samal aastal  siirdus Rootsi, kus ta oli EAÕK pagulassinodi liikmeks 15.01.1948-1955. Rajas  Göteborgis koguduse ja juhatas EAÕK Göteborgi kogudust 01.01.1956-1963, oli kogudust hooldav preester Boråsis ja Halmstadis- praost 1956-1963. Nikolai Raag teenis alates 05.12.1963 kogudusi  Västeråsis, oli EAÕK eksiilis Sinodi esimees 1963-1974, alates 1976 auesimees,  kuulus Rootsi eestlaste esindusse ja oli Eesti Abi kesk-juhatuse liige.

Enne äraminekut Eestist oli preester Nikolai Raag õpetaja Vehnovo algkoolis 1904-1906; Zavodkinos 1906-1907; Kutšinos 1910-1911; Riias 1911-1912; Vedrilovos 1912-1917; Eesti misjonär Pihkva piiskopkonnas Porhovos ja Ostrovis 1914-1917; Meremäe valla volikogu liige 1925-1928; Petseri linnavalitsuse esimehe kohusetäitja 1926-1927; Petseri maavanem 1925-1927; Obinitsa perekonnaseisu ametnik 1926-1940; Setu Piimaühistu ja Setu krediitkassa esimees; Petseri Majandusühistu revisjonikomisjoni esimees” /Kaljukosk/.

Kasutatud allikad:

.