Avaleht/Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik/Vaimulike andmebaas/RISTKOK Vassili Jüri/Georgi p – EAÕK märter-pühak

Vaimulike andmebaas

RISTKOK Vassili Jüri/Georgi p – EAÕK märter-pühak

Vassili Ristkok oli eesti  õigeusu vaimulik: köster-kooliõpetajadiakon, preester, ülempreester, praost, teoloog, samuti pedagoog, mitmete seltside liige/esimees,  EAÕK märterpühak. Ta sündis 14.12.1877  Muhu-Hellamaal  külasepp Jüri/Georgi Ristkoka ja Mare/Maria Ristkoka (sünd Pärtel) peres, lõpetas Muhu õigeusu kihelkonnakooliSaaremaa Ühisgümnaasiumi , Riia Vaimuliku Kooli ja Seminari 1899 ja omandas köster-kooliõpetaja kutse, jätkas õpinguid   Peterburi Vaimulikus Akadeemias ja Peterburi Arheoloogia Instituudis – lõpetas  õppeasutused 1903  teoloogiakandidaadi kraadiga- oli Peterburi Arheoloogia Instituudi tegevliige, Peterburi Vaimuliku Akadeemia magistrant-tema kursusetöö teema- «Учение православной церкви о совершенном Христом спасении человечества по богослужебным книгам».

Ülempreester Vassili Ristkok arreteeriti 01.07.1941 Kuressaares ja ta hukkus märtrina – usukannatajana Irkutskis 06.01.1942 – kanoniseeriti Konstantinoopoli Püha Sinodi poolt EAÕK  märter-pühakuks 22.02.2012.

Isa Vassili kenotaaf asub Kuressaare Kudjape kalmistul.

Tema teenistuskäik kooliõpetajana ja lektorina:

Tema teenistuskäik preestrina:

Autasud:

Eluloolisi andmeid:

Vassili Ristkoka pere: abikaasa Ksenia Ristkok (Allik), nende lapsed: Iraida/Ira Võrk (sünd Ristkok),  Aleksandra Ristkok, Jüri Ristkok,  Elena (Lussi) Ristkok (Väli). Isa Vassili oli  Saaremaa Vennaste Seltsi esimees, Kuressaare Tuletõrje ja Kaitseliidu toetajaliige, Saaremaa Kooliõpetajate Seltsi liige, Kuressaare rinnalaste ja emade kodu hoolekogu esimees /Papp/.

Ülempreester Vassili Ristkok sündis 14.12.1877 Muhu-Hellamaa koguduses külasepa Jüri ja tema naise Maria peres. 1899 lõpetas Riia vaimuliku seminari, 1903 Sankt Peterburi vaimuliku akadeemia, samas lõpetas arheoloogia instituudi kursused. Aastaid teenis Vassili Ristkok vaimulike koolide õpetajana, oli vanade kloostrite taastamise komisjoni liige. 1913 abiellus Muhu-Hellamaa preestri Aleksei Alliku tütre Ksenjaga, neile sündis 4 last, kellest täisealiseks said Iraida (s.1914), Jüri (s.1919) ja Elena (s.1925). Diakoniks pühitseti Vassili 06.05. ja preestriks 09.05.1915.

Eestis tagasi 1920. 1921 tuli ta perega Saaremaale Kuressaare Püha Nikolai koguduse preestriks. Isa Vassili oli Kuressaare koolides usu- ja kodulooõpetaja kuni pensionile minekuni 1938. Teenis preestrina ka Reomäe apostel Andrease kirikus. Isa Vassili organiseeris Kuressaare koguduse juurde pühapäevakooli, nais- ja noorteringi, avaldas “Apostlikku Õigetusku saarlase palveraamatu” ja võttis osa mitmete heategevus organisatsioonide tööst. 26.03.1923 ülempreester ja Saare praost. Ta oli ka mitmete riiklike ja kiriklike autasude omanik: piiskop Platoni ordeni 2. ja 3. järk, riiklik Punase Risti teenetemärk ja Skautide rist, lisaks tsaariaegsed autasud. Isa Vassili oli rahva vastu alati lahke ja vastutulelik ning temast peeti Kuressaares väga lugu. Ta lesestus aprillis 1941, mil abikaasa suri pärast rasket haigust.

Isa Vassili 01.07.1941 arreteeriti  ja VNFSV kriminaalkoodeksi §58-13 alusel saadeti 22.08.1941 sõja eest Irkutski KGB vanglasse nr.1, kuhu jõudis 22.08. Eeluurimisel  1941 detsembril esitati süüdistus isa Vassilile VNFSV Kriminaalkoodeksi § 58-4 ja 58-10a järgi „nõukogudevastases propagandas“ (vastutegevus nõukogude võimule Eestis) ja preestritegevuses, milles tunnistatakse ta ka süüdi. „Ohtliku kurjategija“ tegelik ainuke süü oli tema vaimuliku amet. Peale piinamisi, ülekuulamisi ja kõikvõimalikku alandamist seiskus 64aastase isa Vassili süda 06.01.1942. Surmaaktis on surma põhjuseks märgitud „südamerike“. Tema „kriminaalasi“ lõpetati 12.01.1942.

Ülekuulamisprotokollis on huvitav mõttevahetus KGB uurija ja isa Vassili vahel:

Küsimus: Mida te rääkisite kommunistide ja Nõukogude võimu kohta?

Vastus: Me peame andma neile, kellel ei ole, vabatahtlikult, aga praegused kommunistid nõukogude korra ajal võtavad jõuga. Kristus õpetas, et rikas andku vaesele vabatahtlikult.

…Ma ei poolda nõukogude võimu ja kommuniste sellepärast, et nad eitavad religiooni.

…Teie revolutsiooni õpetus on paljus vastuolus ristiusu õpetusega: ristiusk nõuab vastastikust armastust, rahu, andeksandmist; revolutsioon aga nõuab verd, verist võitlust ja kättemaksu.

…Sõda ja tapmine on suurim ülekohus inimeste vastu.

Kasutatud allikad: