Vaimulike andmebaas

TEPPAKS/PAVLOV Andrei Vassili p

Andrei Teppaks/Tepaks/Pavlov oli eesti  õigeusu vaimulik: köster-kooliõpetaja, diakon, preester, ülempreester, praost ning  mitmete seltside ja komiteede liige.  Ta sündis 25.11.1842 Võrumaal Räpina kihelkonnas talupoeg Vassili Tepaksi peres, õppis Räpina kihelkonnakoolis, Riia Vaimulikus Koolis ja Seminaris 1855-1865 ja omandas köster-kooliõpetaja kutse, jätkas õpinguid  Peterburi Vaimulikus Akadeemias  1865-1866 (katkestas õpingud majanduslikel põhjustel).

Ülempreester Andrei Teppaks/Tepaks/Pavlov uinus 24.03.1888 Tallinnas ja puhkab Tallinna siselinna (Aleksandri) kalmistul – kultuurilooline haud.

Tema teenistuskäik preestrina :

Autasud:

Eluloolisi andmeid:

Andrei Teppaks-Pavlovi pere: abikaasa Jelena Teppaks-Pavlova (Pokrovskaja) (sünd 1848), nende lapsed: Andronik (sünd 1867), Vladimir (sünd 1868), Paul (sünd 1870). Isa Andrei osales Eesti ühiskonna elus koos Carl Robert Jakobsoniga, oli Viljandi Eesti Põllumeeste Seltsi liige,  Eesti Aleksandrikooli  korjanduskomitee liige, mitmete eestikeelsete õpikute autor /Papp/.

Kasutatud allikad: