Vaimulike andmebaas

TIISIK Karp Hindriku p

Karp Tiisik oli eesti õigeusu vaimulik: köster-kooliõpetaja, diakon, preester, ülempreester, praost, teoloog, Tartu Ülikooli professor, Riia Vaimuliku Seminari õppejõud, kirikuajalooraamatute autor, tõlk ja kirjastaja, Tallinna volikogu liige. Ta sündis  22.02.1843 Pärnumaal Audru kihelkonnas Jõõpre vallas vabadik  Hindrik Tiisiku ja Mari Tiisiku peres, õppis  Riia Vaimulikus  Koolis ja Seminaris 1853-1863 ja omandas köster-kooliõpetaja kutse ning  lõpetas Moskva Vaimuliku Akadeemia teoloogiakandidaadi kraadiga  10.01.1879.

Ülempreester Karp Tiisik uinus 30.07.1922 ja puhkab Tartu Aleksandri (Ropka) kalmistul.

Tema teenistuskäik preestrina:

Autasud:

Eluloolisi andmeid:

Karp Tiisiku pere: abikaasa Ludmilla Tiisik (Mutovozova), nende lapsed: Veera (sünd 1873), Viktor (sünd 1875), kaksikud Maria ja Klaudia (sünd 1876), Marina (sünd 1880), Sergei (sünd 1883).

Ta oli Riia Vaimuliku Seminari õppejõud 1863-1866; 15.01.1871-1872; 1882-1883, Tallinna Issandamuutmise peakiriku kooli õpetaja 1870-1871, toetas kihelkonnakoolide avamist Arukülas ja Kostiveres. Karp Tiisik  oli  Sinodi kirikuraamatute eesti ja läti keelde tõlkimise komitee liige ja toimetaja 1882-1883, Baltimaade Õigeusu Vladimiri Vennastuse hooldaja 1888, vaimulike esindaja Tallinna volikogus 02.02.1893, Eesti kubermangu Statistikakomitee liige 13.04.1894, Tallinna Aleksander Nevski kiriku ehituskomitee liige.

Isa Karp oli Haapsalu Maria- Magdaleena, Tallinna Aleksander Nevski, Tallinna Issanda Muutmise kiriku ning Kiievi ja Pihkva kloostrite ajaloouurimuste autor, väljaande “Kiriku leht” toimetaja 1882-1887. Vaimulikuna oli  Karp Tiisk  Eesti kiriku iseseisvumise peamine toetaja- 1913 viis läbi “Estonia” uue  teatrimaja õnnistamisetalituse eesti keeles, aitas kaasa esimese eestlasest piiskopi valimisele 1917 ning oli Riia ja Miitavi piiskopkonna esimese eesti-läti-vene täiskogu juhataja 1917, oli Tartu Ülikooli kreeka-õigeusu dogmaatika õppetooli professor 30.10.1919-30.07.1922 /Kaljukosk; Papp/.

Kasutatud allikad: