Vaimulike andmebaas

TROITSKI Aleksei Grigori p

Aleksei Troitski oli õigeusu vaimulik:  diakon, preester, õigeusu kiriku kuraator. Ta sündis 1824 pr Grigori Troitski peres, lõpetas Pihkva Vaimuliku Seminari 1847, oli I jrg lõpetaja.

Tema teenistuskäik:

Eluloolisi andmeid:

Aleksei Troitski pere: abikaasa Olga Troitski,  nende lapsed: Vsevolod,  Aleksei, Apolinaria, Evgenie, Zinovia, Konstantin, Ivan(Joann), Aleksandr, Aleksandr, Ljudmilla, Evgeni (Jevgeni).

(Agnia/Agnes  Kümmeli (Troitskaja meenutused):

“Aleksei Troitski saadeti Liivimaale õigeusu kiriku kuraatoriks, resideerus alul Riias – oli väga haritud, oskas nelja võõrkeelt, Eestis õppis kohe ära eesti keele, hea organiseerimisvõimega ja tunnustatud preester. Tal olid karmid elureeglid, juhatas suurt majapidamist, pidas hobuseid, kuna armastas neid väga. Peres kasvas 11 last – andis neile hea hariduse ja tütardele suure kaasavara”.

Preester Aleksei Troitski  uinus 11.04.1882 Laatres ja puhkab Laatre õigeusu kalmistul.

Kasutatud allikad:

  • Õigeusu kirikutes (kogudustes) teeninud vaimulike nimekiri”. Tallinn, 1975; Koostaja  August Kaljukosk. EAA.5437.1.64, käsikiri. Rahvusarhiiv
  • Eesti õigeusk X-XXI saj”. Entsüklopeediline teatmik (vene keeles) . Koostaja Vladimir Iljaševitš. Tallinn, 2014; lk 367
  • David Papp. “Eesti Apostliku õigeusu vaimulikud”. Biograafiline leksikon (16.-20.saj). EAA. 5410.1. 247-249, käsikiri. Rahvusarhiiv
  • Pärnumaa Ap.-Õigeusu Praostkonna Album, Pärnu,1935, lk 11
  • www.geni.com