Vaimulike andmebaas

TŠIHHATŠOV Mihhail Feodori p

Mihhail Tšihhatšov oli õigeusu vaimulik:  köster-kooliõpetaja, diakon, preester, ülempreester. Ta sündis 1823 pr Feodor Tšihhatšovi peres, lõpetas Pihkva Vaimuliku Akadeemia 1846- oskas suurepäraselt eesti keelt – tõlkis vaimulikku kirjandust eesti keelde.

Tema teenistuskäik preestrina:

Autasud:

Ülempreester Mihhail Tšihhatšov uinus 22.03.1896 Võrumaal ja puhkab Räpina kalmistul.

Kasutatud allikad: