Avaleht/Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik/Vaimulike andmebaas/USTAV Karp/Karl Vidrik/Teodori p

Vaimulike andmebaas

USTAV Karp/Karl Vidrik/Teodori p

Karp/Karl  Ustav oli  õigeusu vaimulik:  diakon, preester, ülempreester, praost, samuti pedagoog, kooliinspektor, ajalehetoimetaja, kirjanik, mitmete seltside asutaja ning  liige (Eesti Rahva Muuseum) jpt. Ta  sündis 20.09. 1867 Tartumaal Palamuse kihelkonnas  Kaarepere vallas talupoeg Vidrik/Teodor Ustavi ja Eva Ustavi (sünd Saaremägi) peres, õppis Peterburi Keiserlikus Muusika-ja laulukoolis 1890-1892 ning lõpetas Peterburi Vaimuliku Akadeemia 1892.

Tema teenistuskäik preestrina:

Eluloolisi andmeid:

Karp Ustavi pere: abikaasa Paula Karp (Niederberger), nende lapsed: Raissa, Boris, Sinaida, Arseni, Tamara, Nikolai, Sergei, Valentina, Zoja, Anatoli.

Karp/Karl Ustav avas 1892  Toropetsis 4-klassilise eesti õppekeelega kooli ja õpetas seal kuni 1896. Samuti  avas ta Sergo külas I setu kooli 1905,  teenis setu kirikutes eesti keeles, kuigi seetõttu tuli tal venemeelse ülemuse surve all kannatada. Karl/Karp Ustav oli:  õpetaja ja algkoolide juhataja Vedrilovos, Pihkva-ja Petserimaal 1896-1919,  Antslas 1919-1928, kooliinspektor Porhhovos,  eesti asunike liikumise tegelane Petseri maakonnas 1892-1905, 1906  Petseri muusika ja lauluseltsi ning haridusseltsi  asutaja 1911, võttis osa tarvitajaühingu, käsitöökooli (1915) ning kõrgema algkooli( 1913) avamisest Petseris, alates 1919 oli Petserimaa koolivõrgu korraldaja, toimetas ajalehte „Petseri Postimees“  (190-1910) ning avaldas seal oma artikleid. Ta oli raamatute: „Vaimulikud kõned I, II“ (Tartu 1897–1898),  „Pihkva eestlased“ (Tartu, 1908) autor.

Tema kohta Eesti Rahva Muuseumi ajaveebilt:

Karl Ustav (ka Karp, ka Usstav) sündis 02.10.1867 (ukj) Tartumaal Palamuse kihelkonnas Kaareperes talupidaja pojana. 1886  lõpetas ta Pihkva gümnaasiumi, 1890-1892 õppis Peterburi keiserlikus laulukooris muusikat ja laulmist ning sooritas vaimuliku akadeemia II kursuse lõpueksami. 1892-1896 oli Toropetsi linnakooli õpetaja ja 1896–1905 Pihkva kubermangu rahvakoolide inspektor. 1905-1917 oli Petserimaal õigeusu preester ning 1913-1917 kõrgema algkooli õpetaja. Setumaal elades oli Ustav mitmesuguste koolide ja seltside asutajaks ning 1909–1910 andis välja ajalehte „Petseri Postimees“ Seejärel tegutses lühikest aega Läänemaal Paadrema  Püha Kolmainu koguduse preestri, siseministri voliniku ja Haapsalus gümnaasiumiõpetajana. 1920-1928 oli Antsla-Kraavi  koguduse preestriks ja 1928 asus samale ametikohale Tapal.[2] 1919-1932 oli ajakirja „Usk ja Elu“ toimetuse liige. Pärast pensioneerumist 1932 siirdus elama Petserisse. Aastatel 1898–1902 ilmusid 8 köitena tema vaimulikud kõned.[3]

1944 emigreerus Ustav Saksamaale, kus asus teenima Augsburgi EAÕK i kogudust pühitseti ülempreestriks

Sergei Samoni siirdumist ülemere maadesse võttis üle tema kohustused praosti ametis. Tema korraldusel asutati Saksamaal õigeusklikest eestlastest koosnevad pihtkonnad ja Saksamaal tekkis 1952 EAÕK kogudused (9) eksiilis. Praost Karl  Ustav suri Augsburgis 18.08.1953.[4]

Aastatel 1909–1917 oli Ustav Eesti Rahva Muuseumi tegevliige ja aitas korraldada 1912 muuseumi heaks toimunud setu õhtut.[5] Mitmel aastal korjas ta muuseumile vanavara, mille hulgas on nii Setumaale iseloomulikke esemeid kui ka ülesvõtteid kohalikust elust.

Kasutatud allikad:

Ülempreester Karp/Karl  Ustav uinus 18.08.1953 Saksamaal Augsburgis ja puhkab Augsburgi Oberhausen Nord kalmistul.

Fotod Eesti Rahva Muuseumi ajaveebilt: