Avaleht/Õigeusu kirik maailmas

Õigeusu kirik maailmas

A). Vanad patriarhaadid

1. KONSTANTINOOPOLI OIKUMEENILINE PATRIARHAAT
Jurisdiktsioon 
Türgi, osa Kreeka alasid, Aatose Püha Mägi, Põhja- ja Lääne-Euroopa,Põhja- ja Lõuna-Ameerika, Austraalia ja Uus-Meremaa, Kagu-Aasia,õigeusu diasporaa
Rajajad ja rajamisaeg 
Püha apostel Andreas Esmakutsutu aastal 37
Kanooniline staatus           
Aastast 451 patriarhaat
Praegune kirikupea 
Tema Pühadus Bartolomeus, Konstantinoopoli, Uue Rooma ülempiiskop ja Oikumeeniline patriarh
Kateedri asukoht 
Konstantinoopol (Istanbul), Türgi

2. ALEKSANDRIA PATRIARHAAT
Jurisdiktsioon         
Kogu Aafrika
Rajajad ja rajamisaeg            
Püha evangelist Markus aastal 62
Kanooniline staatus        
Aastast 451 patriarhaat
Praegune kirikupea                
Tema Õndsus Theodoros II, Aleksandria ja kogu Aafrika paavst ja patriarh
Kateedri asukoht       
Aleksandria, Egiptus

3. ANTIOOKIA PATRIARHAAT
Jurisdiktsioon                          
Süüria, Liibanon, Iraak, Iraan
Rajajad ja rajamisaeg             
Püha apostel Peetrus aastal 34
Kanooniline staatus   
Aastast 451 patriarhaat
Praegune kirikupea        
Tema Õndsus Johannes X, Antiookia, Süüria, Araabia, Kiliikia, Iveeria ja kogu Ida patriarh
Kateedri asukoht
Damaskus, Süüria

4. JERUUSALEMMA PATRIARHAAT
Jurisdiktsioon                           
Palestiina (Iisrael), Jordaania, Araabia, Siinai Mägi
Rajajad ja rajamisaeg
Püha apostel Jaakobus, Issanda vend aastal 55
Kanooniline staatus
Aastast 451 patriarhaat
Praegune kirikupea 
Tema Õndsus Theophilos III, Püha Linna Jeruusalemma, kogu Palestiina ja Püha Siioni patriarh
Kateedri asukoht
Jeruusalemm, Iisrael

B). Uued patriarhaadid

5. VENE ÕIGEUSU KIRIK
Jurisdiktsioon                   
Venemaa, osa teisi endise Vene impeeriumi alasid
Rajajad ja rajamisaeg   
Kiievi apostlisarnase suurvürsti Vladimiri ristimine aastal 988
Kanooniline staatus      
1037 Konstantinoopoli kiriku all; 1448 autokefaalne, 1589 patriarhaat, 1721 kuni 1917 revolutsioonini sinodaalselt juhitud, 1917 kirikukogul patriarhaadi taastamine
Praegune kirikupea                   
Tema Õndsus Kirill, Moskva ja kogu Venemaa patriarh
Kateedri asukoht            
Moskva, Venemaa

6. SERBIA ÕIGEUSU KIRIK
Jurisdiktsioon       
Serbia, teised endise Jugoslaavia alad
Rajajad ja rajamisaeg      
Vagad apostlisarnased Kirill ja Metoodi
Kanooniline staatus
1219 autonoomne (püha Savva), 1346 Peci autokefaalia (patriarhaat); Osmanite vallutuste ajal Konstantinoopoli kiriku all; 1832 taas autonoomne; 1879 autokefaalne, 1920 patriarhaat
Praegune kirikupea
Tema Õndsus Irinej, Peci ülempiiskop, Belgrad-Karlovci metropoliit ja Serbia patriarh
Kateedri asukoht 
Belgrad, Serbia

7. RUMEENIA ÕIGEUSU KIRIK
Jurisdiktsioon           
Rumeenia
Rajajad ja rajamisaeg
Kristlased I.-II. saj Rooma Musta mere sadamakolooniates
Kanooniline staatus
1359 Konstantinoopoli kiriku all, 1885 autonoomne; 1925 patriarhaat
Praegune kirikupea 
Tema Õndsus Daniel, Bukaresti ülempiiskop, Ungro-Vlahhia metropoliit ja Rumeenia partiarh
Kateedri asukoht  
Bukarest, Rumeenia

8. BULGAARIA ÕIGEUSU KIRIK
Jurisdiktsioon      
Bulgaaria
Rajajad ja rajamisaeg         
Vagad apostlisarnased Kirill ja Metoodi aastail 867-886; tsaar Borisi ristimine püha patriarh Footi poolt aastal 864
Kanooniline staatus   
917 esimene autokefaalia (patriarhaat); 1018 Konstantinoopoli kirku all; 1235 teine autokefaalia (patriarhaat); 1767 Konstantinoopoli kiriku all; 1872 – 1945 skismaatiline; 1945 autokefaalne, 1961 patriarhaat
Praegune kirikupea
Tema Õndsus Maksim, Sofia metropoliit ja kogu Bulgaaria patriarh
Kateedri asukoht              
Sofia, Bulgaaria

9. GRUUSIA ÕIGEUSU KIRIK
Jurisdiktsioon  
Gruusia (Iveeria)
Rajajad ja rajamisaeg                
Püha apostel Andreas Esmakutsutu aastal 44
Kanooniline staatus 
325 Antiookia kiriku all; 451 Konstantinoopoli kiriku all; 1089 autokefaalne; 1811 Vene kiriku all; 1917 taas autokefaalne; 1989 patriarhaat
Praegune kirikupea 
Tema Õndsus Ilia II, Mitshetise ja Tbilisi metropoliit, kogu Iveeria katolikos-patriarh
Kateedri asukoht
Tbilisi, Gruusia

C). Autokefaalsed kirikud

10. KÜPROSE ÕIGEUSU KIRIK
Jurisdiktsioon      
Küpros
Rajajad ja rajamisaeg
Aastal 46
Kanooniline staatus 
431 autokefaalne
Praegune kirikupea
Tema Õndsus Chrysostomos II, Uue Justinianoupolise ja kogu Küprose peapiiskop
Kateedri asukoht 
Nikosia, Küpros

11. KREEKA ÕIGEUSU KIRIK
Jurisdiktsioon  
Kreeka
Rajajad ja rajamisaeg      
Aastal 51
Kanooniline staatus   
451 Konstantinoopoli kiriku all; 1850 autokefaalne
Praegune kirikupea     
Tema Õndsus Hieronymos II, Ateena ja kogu Kreeka peapiiskop
Kateedri asukoht 
Ateena, Kreeka

12. POOLA ÕIGEUSU KIRIK
Jurisdiktsioon     
Poola
Rajajad ja rajamisaeg    
Vene kiriku misjonärid keskajal
Kanooniline staatus            
1593 Vene kiriku all; 1917 Konstantinoopoli kiriku all; 1924 autokefaalne
Praegune kirikupea                    
Tema Õndsus Sawa, Varssavi ülempiiskop ja kogu Poola metropoliit
Kateedri asukoht  
Varssavi, Poola

13. ALBAANIA ÕIGEUSU KIRIK
Jurisdiktsioon     
Albaania
Rajajad ja rajamisaeg
Apostlite ajal
Kanooniline staatus       
1346 Serbia kiriku (Pec) all; 1766 Konstantinoopoli kiriku all; 1937 autokefaalne
Praegune kirikupea
Tema Õndsus Anastasios, Tirana ja kogu Albaania peapiiskop
Kateedri asukoht  
Tirana, Albaania

14. TŠEHHIMAA KA SLOVAKKIA ÕIGEUSU KIRIK
Jurisdiktsioon    
Tšehhimaa ja Slovakkia
Rajajad ja rajamisaeg  
Vagad apostlisarnased Kirill ja Metoodi aastail 867 – 886
Kanooniline staatus
1361 Serbia kiriku (Pec) all; 1766 Konstantinoopoli kiriku all, 1923 autonoomne; 1998 autokefaalne
Praegune kirikupea  
………………………………….
Kateedri asukoht
Praha, Tšehhi vabariik

d). Autonoomsed kirikud

1. SOOME ÕIGEUSU KIRIK
Jurisdiktsioon                               
Soome
Rajajad ja rajamisaeg        
Karjalas Vene kiriku misjonärid keskajal
Kanooniline staatus 
1923 autonoomne Oikumeenilise Patriarhaadi koosseisus
Praegune kirikupea 
Tema Kõrgestipühitsetus Leo, Helsingi ja kogu Soome peapiiskop
Kateedri asukoht  
Helsingi, Soome

2. EESTI APOSTLIK-ÕIGEUSU KIRIK
Jurisdiktsioon
Eesti
Rajajad ja rajamisaeg
Konstantinoopoli kiriku Novgorodi piiskopkonna misjonärid XI. sajandil;Liivimaa talupoegade massiline üleminek õigeusku 1845-1848
Kanooniline staatus 
1923 autonoomne Oikumeenilise Patriarhaadi koosseisus
Praegune kirikupea
Tema Kõrgestipühitsetus Stefanus, Tallinna ja kogu Eesti metropoliit
Kateedri asukoht  
Tallinn, Eesti