IX-XII sajand

Kindlaid teateid kokkupuudetest ristiusu idapoolse vormiga on sellest
ajastust vähe. Püha patriarhi Footiuse (Photios Suur + 893) ajal levis
idakristlus muistsete eestlaste naabrite, slaavlaste ja viikingite seas,
mis võib-olla tegi selle tuttavaks ka mõnedele meie maa elanikele. 1030
vallutas suurvürst Jaroslav Tartu ja sinna asutati kirik. Mõnel määral
võib oletada õigeusu levikut eriti Ida- ja Kagu-Eestis.