XVI sajand

XVI sajandi õigeusu suurkujuks Eestis oli Petseri kloostriülem Korniili,
kes asutas Lõuna-Eestis mitu õigeusu kogudust ja kooli kohalikele
eestlastele.

Pärast Eesti alade liitmist Vene keisririigiga lisandus siia
õigeusklikke sõjaväelasi ja ametnikke ning ehitati juurde mõned kirikud
(Tallinnas, Võrus ja Kuressaares).