XIII-XVIII sajand

Vähene kohalolek venelaste seas.
Pärast ristisõdu sai Eesti- ja Liivimaal valdavaks katoliiklus (alates
XVI saj. algusest luterlus). Õigeusku olid vähesed linnades elanud
venelased, enamasti kaupmehed. Setu aladel levis pikkamisi õigeusk,
eriti tänu Petseri kloostri mõjule.