01.01.2015

Meie Issanda, Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse ihulik ümberlõikamine. Ja meie püha isa Kapadookia Kaisarea ülempiiskopi Vassiili Suure (376) mälestus.

   Õhtuteenistusel paremiad:

I. 1Ms 17:1-12.14. II. Õp 8:22-30. III. Õp 10:31 – 11:12.

   Hommikuevangeelium: Jh 10:9-16.

   Vassiili Suure liturgial

   ümberlõikamisele: Kl 2:8-12; Lk 2:20-21.40-52.

   Ja pühale piiskopile: Hb 7:26 – 8:2; Lk 6:17-23.