01.05.2016

Kristuse surnuist ülestõusmine.  Püha PAASA. Kevadpüha. 

Püha prohveti Jeremija (VI e.Kr) mälestus.

Samuti Gruusia õilisusulise kuninganna Tamaara (1213) mälestus.

Kogu teenistus õietrioodi järgi.

Hommikuevangeelium II: Mk 16:1-8.

Kuldsuu liturgial: Ap 1:1-8; Jh 1:1-17.

Õhtuteenistusel: Jh 20:19-25.

Alates Paasapühast hakkame lugema Johannese püha evangeeliumit.