01.08.2017

Kalli ja elavakstegeva ristipuu väljatoomine (1164). Seitsme püha Makabei märtri, nende ema Saloome ja nende õpetaja Eleasari (166 e.Kr) mälestus.

Jumalasünnitaja uinumise paastu algus.

Ristile: 1Kr 1:18-24; Jh 19:6-11.13-20.25-28.30-35.

Märtritele: Hb 11:33 – 12:2; Mt 10:32-36; 11:1.