02.02.2014

32. pühapäev pärast kolmainupüha.

Meie Issanda, Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse vastuvõtmine, templisseviimine.

7. viis.

Õhtuteenistusel paremiad:

I. 2Ms 12:51 – 13:3.10-12.14-16; 22:29; 3Ms 14:1-4.6.8; 4Ms 8:15-17.

II. Js 6:1-12.

III. Js 19:1.3-5.12.16.19-21.

Hommikuevangeelium: Lk 2:25-32.

Liturgial: 2Kr 6:16 – 7:1; Lk 17:3-10.  

Vastuvõtmisele: Hb 7:7-17; Lk 2:22-40.