02.07.2015

Meie kõige pühama valitseja Jumalasünnitaja aulise rüü toomine Konstantinoopoli Vlaherna kirikusse (V).

   Jumalasünnitajale: Hb 9:1-7; Lk 10:38-42; 11:27-28.

   Neljapäevased: Rm 15:17-29; Mt 12:46 – 13:3.