02.11.2013

Püha märtri Akindini ja tema kaaskannatajate (umb 341-345) mälestus.

   Liturgial: 1Kr 15:58 – 16:3; Lk 9:1-6.

Uinunutele: 1Ts 4:13-17; Jh 5:24-30.