03.05.2013

PÜHA JA SUUR REEDE: Meie Issanda Jeesuse Kristuse päästvate kannatuste mälestus.

Pühade märtrite Timoteuse ja Maura (umb 286) mälestus. Samuti meie vaga isa Kiievi koopakloostri asutaja Teodoosi uinumise (1074) mälestus.

Kaksteist kannatusevangeeliumit
I. Jh 13:31 – 18:1 IV. Jh 18:28 – 19:16 VII. Mt 27:33-54 X. Mk 15:43-47
II. Jh 18:1-28 V. Mt 27:3-32 VIII. Lk 23:32-49 XI. Jh 19:38-42
III. Mt 26:57-75 VI. Mk 15:16-32 IX. Jh 19:25-37 XII. Mt 27:62-66
Kuninglike tundide palvekord
1. tunnil: Sk 11:10-13; Gl 6:14-18; Mt 27:1-56.
3. tunnil: Js 50:4-11; Rm 5:6-11; Mk 15:16-41.
6. tunnil: Js 52:13-15; 53:1-12; 54:1; Hb 2:11-18; Lk 23:32-49.
9. tunnil: Jr 11:18-23; 12:1-5.9-11.14-15; Hb 10:19-31; Jh 18:28 – 19:37.
Õhtuteenistusel paremiad:
I. 2Ms 33:11-23. II. Ii 42:12-17. III. Js 52:13-15; 53:1-12; 54:1.
Epistel: 1Kr 18 – 2:2.
Evangeelium: Mt 27:1-38; Lk 23:39-43; Mt 27:39-54; Jh 19: 31-37; Mt 27:55-61.