03.09.2017

13. pühapäev pärast Kolmainupüha.

Nikomeedia püha piiskopmärtri Antimi (302) ja meie vaga isa Teoktisti, Eufiimi Suurega koos paastuja mälestus (467).

4. viis.

Hommikuevangeelium II: Mk 16:1-8.

   Liturgial: 1Kr 16:13-24; Mt 21:33-42.