04.11.2023

Vg. Joanniki Suur †846;

Mürra pskmr. Nikander †I s.

2Kr 5:1-10; Lk 9:1-6

Vkj. Midrosk