04.12.2013

Püha suurmärtri Varvaara (umb 306) ja meie vaga isa Damaskuse Johannese (776) mälestus.

Samuti meie püha isa Novgorodi ülempiiskopi Gennadi (1504) mälestus.

   Liturgial: 1Ts 4:1-12; Lk 21:5-7.10-11.20-24.

   Suurmärtrile: Gl 3:23-29; Mk 5:24-34.