05.04.2014

Akafisti laupäev.

Pühade märtrite diakon Teoduli, lugeja Agatopodi ja nende kaaskannatajate (303) mälestus.

   Kogu teenistus Paastutrioodi järgi.

   Hommikuteenistusel akafisti lugemine kõige pühama Jumalasünnitaja auks.

   Johannes Kuldsuu liturgial: Hb 9:24-28; Mk 8:27-31.

   Ja Jumalasünnitajale: Hb 9:1-7; Lk 10:38-42; 11:27-28.