05.04.2017

Pühade märtrite diakon Teoduli, lugeja Agatopodi ja nende kaaskannatajate (303) mälestus.

6. tunnil: Js 58:1-11.

   Õhtuteenistusel: 1Ms 43:26-31; 45:1-16;

Õp 21:23-31; 22:1-4.

Ennepühitsetud andide liturgia.