05.09.2014

Püha prohveti Sakaria ja õiglase Eliisabeti, Eelkäija ja Ristija Johannese vanemate (I) mälestus.

   Liturgial: 2Kr 11:5-21; Mk 4:1-9.

   Prohvetile: Hb 6:13-20; Mt 23:29-39.