05.10.2014

17. pühapäev pärast kolmainupüha.

Püha märtri Haritiina (304) mälestus.

   8. viis. Hommikuevangeelium VI: Lk 24:36-53.

   Liturgial: 2Kr 6:16 – 7:1; Lk 6:31-36 (II. Luuka pühapäev).