05.11.2015

Pühade märtrite Galaktioni ja Epistimia (III) ning meie püha isa Novgorodi ülempiiskopi Joona (1470) mälestus.

   Liturgial: 1Ts 2:9-14; Lk 11:47 – 12:1.