06.08.2016

Meie Issanda, Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse muutmine.

Pärnu katedraali, Tallinna Issandamuutmise peakiriku ning Häädemeeste ja Lümanda kirikute nimepüha.

   Õhtuteenistusel paremiad:

I. 2Ms 24:12-18.

II. 2Ms 33:11-23; 34:4-6.8.

III. 1Kn 19:3-9.11-13.15-16.

   Hommikuevangeelium: Lk 9:28-36.

   Liturgial: 2Pt 1:10-19; Mt 17:1-9.