06.12.2013

Meie püha isa Lüükia Mürra ülempiiskopi ja imetegija Nikolai (umb 345) mälestus.

   Õhtuteenistusel paremiad pühale piiskopile vt 27. jaanuar.

   Hommikuevangeelium: Jh 10:9-16.

   Liturgial: Hb 13:17-21; Lk 6:17-23.