07.08.2016

7. pühapäev pärast Kolmainupüha.

Pärsia püha vagamärtri Domeeti (363) mälestus.

6. viis. Hommikuevangeelium VII: Jh 20:1-10.

   Liturgial: Rm 15:1-7; Mt 9:27-35.