08.09.2017

Meie kõige pühama valitseja Jumalasünnitaja Ikkaneitsi Maria sündimine.

Hiiumaa Kuriste kiriku nimepüha.VKJ Jumalaema Vladimiri ikoon.

   Õhtuteenistusel paremiad:

I. 1Ms 28:10-17. II. Hs 43:27; 44:1-4. III. Õp 9:1-11.

   Hommikuevangeelium: Lk 1:39-49.56.

   Liturgial: Fl 2:5-11; Lk 10:38-42; 11:27-28.