08.11.2015

23. pühapäev pärast Kolmainupüha.

Peaingel Miikaeli ja kõigi auliste ilmihuta taevavägede koondmälestus.

   6. viis.

Õhtuteenistusel paremiad taevavägedele:

I. Jos 5:13-15. II. Km 6:2.7.11-24. III. Js 14:7-20.

Hommikuevangeelium I: Mt 28:16-20.

   Liturgial: Ef 2:4-10; Lk 8:41-56 (VII Luuka pühapäev).

   Taevavägedele: Hb 2:2-10; Lk 10:16-21.