09.08.2015

10. pühapäev pärast kolmainupüha.

Püha apostli Mattia (umb 63) mälestus.

   1. viis. Hommikuevangeelium X: Jh 21:1-14.

   Liturgial: 1Kr 4:9-16; Mt 17:14-23.    

   [Apostlile: Ap 1:12-17.21-26; Lk 9:1-6.]