09.11.2014

22. pühapäev pärast Kolmainupüha.

Meie püha isa Egina piiskopi ja imetegija Nektaari (1920) mälestus.

Pühade märtrite Onisifori ja Porfiiri (umb 284-305) mälestus.

Ja meie vagade emade Matrona (umb 492) ja Teoktista (881) mälestus.

   5. viis. Hommikuevangeelium XI: Jh 21:15-25.

   Liturgial: Gl 6:11-18; Lk 8:41-56 (VII. Luuka pühapäev).