10.01.2015

Laupäev pärast jumalailmumist.

Meie pühade isade Nüssa piiskopi Grigoori (395) ja Suure Armeenia Melitene piiskopi Dometiani (601) mälestus.

   Liturgial jumalailmumise järgse laupäeva lugemised:

Ef 6:10-17; Mt 4:1-11.