10.02.2015

Püha märtri Haralampi ja tema kaaskannatajate (202) mälestus.

Samuti püha märtri Valentiina (308) mälestus.

   Liturgial: 1Jh 3:11-20; Mk 14:10-42.