10.09.2015

Pühade märtrite Minodora, Mitrodora ja Nimfodora (305-311) mälestus.

   Liturgial: Gl 3:23 – 4:5; Mk 6:30-45.