10.11.2016

Pühade apostlite Erasti, Olimpi, Rodioni ja koos nendega apostliametit pidanute (I) mälestus.

Rämmanipäev, Saatse kiriku nimepüha.

Kl 1:24-29; Lk 13:1-9.