10.12.2014

Pühade märtrite Miinase, Ermogeni ja Eugrafi (umb 313) mälestus.

   Liturgial: 1Tm 5:22 – 6:11; Lk 21:5-7.10-11.20-24.