11.02.2020

Sevastia pskmr. Vlaasi †316; õu. Teodora †867

2Pt 2:9-22; Mk 13:14-23