11.07.2016

Püha ja kõigistkiidetud suurmärtri Eufiimia (304) ime mälestus, mille läbi õigeusku kinnitati (451).

Ja apostlisarnase õndsa suurvürstinna Olga, pühas ristimises Helena, uinumine (969).

Leisi püha Olga kiriku nimepüha.

Rm 9:18-33; Mt 11:2-15.

Kui on apostlisarnase teenistus: 2Kr 6:1-10; Lk 7:36-50.