12.03.2017

Suure paastu 2. pühapäev.

Meie püha isa Tessaloonika ülempiiskopi Grigoori Palamase (umb 1360) mälestus.

Meie püha isa Rooma paavsti Grigoori Kahekõneleja (604) ja meie vaga isa usutunnistaja Teofani (818) mälestus.

   Teenistus oktoihi ja paastutrioodi järgi.

5. viis.

   Hommikuevangeelium V: Lk 24:12-35.

   Vassiili Suure liturgial: Hb 1:10 – 2:3; Mk 2:1-12.

Pühale isale: Hb 7:26 – 8:2; Jh 10:9-16.