13.04.2016

Laodikea püha preestermärtri Artemoni (303) mälestus.

6.tunnil: Js 41:4-14.

Õhtuteenistusel: 1Ms 17:1-9; Õp 15:20-33; 16:1-9.

Ennepühitsetud andide liturgia.