13.04.2017

Suur neljapäev: Püha õhtusöömaaja mälestus.

Laodikea püha preestermärtri Artemoni (303) mälestus.

   Hommikuevangeelium: Lk 22:1-39.

  1. tunnil: Jr 11:18-23; 12:1-5.9-11.14-15.

Õhtuteenistusel paremiad:

I. 2Ms 19:10-19. II. Ii 38:1-23; 42:1-5. III. Js 50:4-11.

Vassiili Suure liturgial: 1Kr 11:23-32; Mt 26:1 – 27:2.

(Uuema tava järgi loetakse kolmest evangeeliumist: Mt 26:1-20; Jh 13:3-17; Mt 26:21-39; Lk 22:43-44; Mt 26:40 – 27:2.)