15.03.2017

Püha märtri Agaapi ja tema kaaskannatajate (303) mälestus.

6. tunnil: Js 10:12-20.

Õhtuteenistusel: 1Ms 7:6-9; Õp 9:12-18.

   Ennepühitsetud andide liturgia.