15.06.2014

Kõigi pühade pühapäev.

Püha prohveti Aamose (VIII e.Kr) mälestus.

   Teenistus Oktoihi ja Õietrioodi järgi.

   8. viis.

   Õhtuteenistusel paremiad kõigile pühadele:

I. Js 43:9-14. II. Trk 3:1-9. III. Trk 5:15-24; 6:1-3.

   Hommikuevangeelium I: Mt 28:16-20.

   Liturgial: Hb 11:33 – 12:2; Mt 10:32-33.37-38; 19:27-30.