15.09.2024

12. pp., pp. pärast ristiülendamisp.

Smr. Nikita †372; mr. Askliada †IV s;

Tessaloonika üpsk. Siimeon †1429. 

3. v. HE Mt 28:16-20

Gl 2:16-20; Mk 8:34-9:1